ด้านต่าง ๆ ของสถานท่องเที่ยวที่รู้จักกันดี

เมื่อเอะโซะ ฮอกไกโดเปลี่ยนชื่อในงแมง Kaitakushi หรือ กระดานสนามฮอกไกโด ถูกวางในเมืองซัปโปโร รูปลักษณ์สง่างามความละเอียดอ่อนตกแต่งภายให้บรรยากาศความคิดถึง บอกกว่า 140 ปีของประวัติศาสตร์การพัฒนาของฮอกไกโด นอกจากทัศนียภาพธรรมชาติสวยงาม มีหลายสถานที่น่าชมในซัปโปโร